Bytové družstvo
Hostinského 1537-1540
Aktuální informace

PŘEVOD DO OV – SPLÁTKA DČV

Ti členové BD, kteří nemají plně splacený DČV a mají zájem o převod bytů do OV (1. vlna převodů), ať uhradí DČV dle postupu schváleného na ČS dne 19.06.2012.
V případě první vlny převodů musí být žádost o uhrazení DČV doručena představenstvu do 15. listopadu 2012. Představenstvo/Pokrok vyčíslí a členovi BD zašle do konce měsíce, ve kterém bylo představenstvo informováno, částku DČV s tím, že člen BD je povinen zajistit, aby tato částka byla připsána na účet BD do 10. prosince 2012.
Pokud tato povinnost nebude splněna, bude mimořádná splátka uskutečněna až v následujícím čtvrtletí (viz ČS ze dne 23. 09. 2007).

Kontakt
Adresa:
Hostinského 1538
Praha 5
155 00
Tel.: +420 245 008 191
Fax.: +420 245 008 191
e-mail: info@bdhost.cz
Číslo běžného účtu u České spořitelny:
1975133369/0800
O nás
Bytové družstvo Hostinského 1537-1540 bylo založeno 4. 10. 2006 a zapsáno do obchodního rejstříku 13. 11. 2006